Ets a: Portada > Noticias PROHIBICIÓ DE PESCA...

Noticias

PROHIBICIÓ DE PESCAR ZONA DE RIU A MIRAVET


RESOLUCIÓ ARP/1896/2017, de 27 de juliol, per la qual s'adopta la mesura cautelar fitosanitària de prohibir la pesca per evitar la propagació del cargol poma en un tram del riu Ebre als municipis de Miravet i Ginestar.

El cargol poma és un mol·lusc gasteròpode aquàtic d'aigua dolça de la família dels Ampullariidae procedent d'una extensa àrea d'Amèrica del Sud que està considerat una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món. Ha causat danys d'elevat valor ecològic i econòmic en zones humides i en els cultius en què aquesta espècie es desenvolupa, especialment els arrossars.

En data 30 de juliol de 2010, es va publicar l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, per la qual es va declarar oficialment l'existència d'un focus del cargol poma (Pomacea sp.) a l'hemidelta esquerre del delta de l'Ebre, que va ser modificada per l'Ordre AAM/63/2013, de 16 d'abril, per adaptar-la a la Decisió de la Comissió 2012/697/UE, de 8 de novembre, relativa a les mesures per evitar la introducció en la Unió Europea i la propagació en el seu interior del gènere Pomacea sp. (Perry).

D'acord amb l'annex del Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, el cargol poma està catalogat com a espècie exòtica invasora.

En virtut de l'article 4 del Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals, el/la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal, davant l'aparició per primera vegada d'un organisme nociu especialment perillós per als vegetals en una zona del territori de Catalunya, pot establir mitjançant resolució les mesures fitosanitàries cautelars que estimi necessàries per evitar-ne la propagació.

D'acord amb el Programa nacional per a l'aplicació de la normativa fitosanitària (Pla nacional de contingència de Pomacea spp., juliol de 2015), quan el focus es trobi en un riu, es pot establir com a mesura cautelar la prohibició de les activitats de pesca i impedir l'accés a les vores en els trams infestats. D'altra banda, l'article 18 h) de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, permet establir mesures fitosanitàries que es justifiquin tècnicament o científicament com a necessàries per al control de la plaga.

Atès que s'ha detectat un nou focus de cargol poma al riu Ebre a les Terres de l'Ebre, concretament als municipis de Miravet i Ginestar (comarca de la Ribera d'Ebre), fora de l'actual zona demarcada per l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, esmentada, i en ús de les atribucions que m'han estat atribuïdes pel Decret 137/2014, de 7 d'octubre,

Resolc: 1. Adoptar com a mesura fitosanitària cautelar la prohibició de la pesca en un tram del riu Ebre als municipis de Miravet i Ginestar, des de la coordenada UTM31N/ETRS89 inferior X:297168; Y:4543818 fins a la coordenada superior X:297919; Y:4545332 (illa del meandre del Tamarigar).

2. Aquesta resolució produirà efectes des del dia següent a la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal de la Ribera d'EbreConsorci Administració Oberta de Catalunya

Ajuntament de Miravet , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?